រឿង ស៊ឹម អ្នកបរឡាន

QR:  រឿង ស៊ឹម អ្នកបរឡាន

រឿង ស៊ឹម អ្នកបរឡាន និពន្ធដោយ លោក អឹម ថុក ក្នុងព.ស 2486 ត្រូវនឹង គ.ស 1956។ សូមអានរឿងទាំងមូល ខាងក្រោមនេះ៖ [tab:សង្ខេបរឿង] ១-ទុក្ខវេទនារបស់រាស្រ្ត មេឃុំផាន់ ធ្វើបាបរាស្រ្ត រឿងទារពន្ធបំរើបារាំង, ធ្វើបាបលឹមនិងរាស្រ្តរឿងកេណ្ឌកំលាំងបំរើជប៉ុន, ធ្វើបាបនាងហេង រឿងផ្គាប់គុណលោកចៅហ្វាយ ។ ក្នុងឆ្នាំ១៩៣៥ នៅឃុំគោកចំបក់ ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល ពូផាន់ត្រូវបានតែងតាំងជាមេឃុំថ្មីជំនួសមេឃុំកឹម ដែលត្រូវហូតងារ។ តែការផ្លាស់ប្តូរនេះពុំបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្រ្តចាប់អារម្មណ៍ឡើយ ព្រោះគេយល់ថា «អាគកដូចអាចែ»។ ក្រោយពីទទួលដំណែងភ្លាម មេឃុំផាន់ខំដើរឆ្កឹះកកាយគំរាមកំហែង បង្ខិតបង្ខំទារពន្ធពីរាស្រ្ត។ ពេលថ្ងៃអាទិត្យ មេឃុំផាន់ តែងនាំលោកថៅហ្វាយដើរស៊ីផឹករកស្រីញី ជាពិសេសជាមួយនាងខ្វែន ភូមិដើមក្រសាំង។ ធ្វើការបាន៥ឆ្នាំ មេឃុំផាន់បានទទួលមេដាយពីរ ដោយសារតែខំទារពន្ធនិងផ្គាប់គុណលោកចៅហ្វាយ។ ពេលជប៉ុនចូលស្រុកឆ្នាំ១៩៤០ ពូផាន់ បានដាក់ខ្លួនបំរើជប៉ុន ប្រើល្បិចគាបសង្កត់រាស្រ្តក្នុងឃុំកេណ្ឌ យកទៅធ្វើគូលីកំណែនឲ្យសឹកជប៉ុន នៅការដ្ឋានវាលយន្តហោះពោធិ៍ចិនតុង។ លឹមកូនប្រុសពៅរបស់តាង៉ែត យាយម៉ុក នៅភូមិដើមអំពិល ដែលទើបនឹងសឹក ហើយដែលជិតរៀបការជាមួយនាង ហេង […]