រឿងនិទាន៖ អភិសេក ព្រះថោង និងនាងនាគ

QR:  រឿងនិទាន៖ អភិសេក ព្រះថោង និងនាងនាគ

ថ្ងៃមួយ ព្រះថោងបាននាំសេនារាលរេហ៍ ទៅក្រសាលតាមឆ្នេរខ្សាច់កោះ បានយាងទៅដល់ទួលដំបូកគោកធ្លក ។ ដោយហេវហត់អស់កំលាំង ព្រះអង្គចូលទៅសំរាកក្រោមដើមធ្លក ។ ដល់ពេលរសៀលទើបព្រះអង្គភ្ញាក់ ។ តែទឹកបានឡើងលិចព័ទ្ធជិតជុំវិញទួលគោកធ្លក ។ ដោយមិនអាចវិលត្រលប់ទៅវាំងប្រាសាទបាន ព្រះ​ថោង​ក៏​ទ្រង់​គង់​សំរាក​នៅទីនោះរង់ចាំពេលទឹកស្រកដកទៅវិញ ។