កំប្លែង៖ ចាញ់បាល់

QR:  កំប្លែង៖ ចាញ់បាល់
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.5/10 (2 votes cast)

មួយខែមុននេះ ជារដូវប្រកួតបាល់ទាត់ ។ ព្រឹកថ្ងៃមួយមានមនុស្សបីនាក់នៅក្នុងបន្ទប់មួយ ។
ពីរនាក់អានកាសែត ម្នាក់មិនមានការសែតអានគឺអង្គុយរងចាំ ។ អ្នកមានការសែតអានម្នាក់ឆ្លើយឆ្លងជាមួយអ្នករងចាំ ។

អ្នករង់ចាំ៖ បងអានអោយឮៗ អោយខ្ញុំស្តាប់ផង !
អ្នកអាន៖ អានមិនបានឮទេ អស់កំលាំង!
អ្នករង់ចាំ៖ ម៉េចបានជាអស់កំលាំង ? យប់មិញ………
អ្នកអាន៖ អត់ចាញ់កូនទេ! តែចាញ់បាល់!
អ្នករង់ចាំ៖ អុញ….!!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
កំប្លែង៖ ចាញ់បាល់, 5.5 out of 10 based on 2 ratings

Leave a Reply